LOADING...
 • 了解雅漾

 • 舒護活泉水

 • 守護見證

 • 集氣抽正貨

 • 了解雅漾

 • 舒護活泉水

 • 守護見證

 • 集氣抽正貨

集氣抽正貨
得獎名單
雅漾舒護活泉水1年份 (300ml共6支,市價4800元) 共 10 名
 • 陳*融 093****386
 • 王*穎 092****108
 • 馮*憶 098****983
 • 黃*芸 095****547
 • 張*慈 098****284
 • 廖*婷 092****808
 • 謝*貞 097****817
 • 洪*捷 092****610
 • 江*雅 093****413
 • 劉*恩 097****796
雅漾舒護活泉水50ml (市價:400元 ) 共 40 名
 • 吳*瑄 095****584
 • 李*雲 098****442
 • 蘇*誌 093****363
 • 潘*佳 091****729
 • 李*薇 098****204
 • 周*廷 098****326
 • 黃*珮 091****028
 • 陳*羚 090****535
 • 廖*臻 098****056
 • 藍*玲 097****260
 • 陳*菁 097****951
 • 蔡*姍 097****401
 • 李*佩 097****724
 • 游*家玲 091****107
 • 張*進 098****198
 • 王*娟 098****569
 • 林*暄 098****030
 • 張*婷 097****203
 • 楊*竹 092****109
 • 林*伶 095****421
 • 黃*棋 097****203
 • 蔡*毓 096****617
 • 楊*晴 093****997
 • 黃*瑋 095****615
 • 劉*嘉 091****114
 • 彭*軒 097****502
 • 徐*蓮 091****378
 • 郭*亭 091****550
 • 陳*晴 090****860
 • 宋*玉 091****675
 • 楊*如 092****048
 • 邱* 091****167
 • 陳*如 091****795
 • 劉*惠 095****797
 • 劉*汝 091****256
 • 蔡*妤 095****078
 • 李*緣 097****355
 • 廖*妹 096****029
 • 周*婷 091****386
 • 許*琪 097****214
活動贈獎將於活動結束後統一寄送
寄送電子郵件

每種肌膚都有專屬適用系列產品,
了解適合您的雅漾產品

立即開始
 • 建議適合您的雅漾產品
 • 瀏覽您喜愛的雅漾產品
 • 購買紀錄及點數查詢
加入會員

正在搜索

Login required

You must log into your Avène account to save this information.


Login or create an account

You can't post more than one comment on a product

給予評價

* 主要欄位

我的雅漾帳號

-日
-月
-年

皮耶法柏(Pierre Fabre)集團醫美事業部品牌:

*主要欄位

謝謝分享!

你的评论已添加到站点管理员的检查队列,批准后即会发表。